Uvjeti poslovanja

FCS NOVAK d.o.o. M. Krleže 49, 42230 Ludbreg

OIB: 66594565812

TEL:042 819 508

Iban: HR4823600001101739474

Tel.; + 385 42 819 508

e-mail: fotonovak5@gmail.com

FCS Novak d.o.o. posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 

  1. OPĆE ODREDBE

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2  U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Webshop  znači FCS Novak d.o.o.., sa sjedištem u Ludbregu, M. Krleže 49, OIB:66594565812

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu FCS Novak d.o.o. Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama. 

Korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja koristi webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj. Nije potrebna regostracija za kupnju.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda  i usluga putem web stranica.

1.3       Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

  1. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1       Korisnik se obvezuje da neće

–          koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

–          unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

–          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

–          koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

–          koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

–          unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka FCS Novak d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu FCS Novak d.o.o.  ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4       FCS Novak d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. FCS Novak d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. FCS Novak d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s FCS Novak d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6       FCS Novak d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7       FCS Novak d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8       FCS Novak d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9       FCS Novak d.o.o. zadržava pravo  spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10     FCS Novak d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

  1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo FCS Novak d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, FCS Novak d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo FCS Novak d.o.o.

  1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati FCS Novak d.o.o.  osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2       Označavanjem odgovarajuće kućice ili klikom na gump prihvaćam Opće uvjete na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

–          suglasnost da FCS Novak d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da FCS Novak d.o.o.  navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika FCS Novak d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

–          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga FCS Novak d.o.o.  na zadovoljstvo korisnika;

–          davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3       FCS Novak d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4       FCS Novak d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5       FCS Novak d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6       FCS Novak d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno FCS Novak d.o.o.

4.8       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, FCS Novak d.o.o. će takve podatke ukloniti.

4.9       Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni. 

 

  1. KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP 

5.1       Korištenje usluge Webshop je dostupno isključivo korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2.      Registracija korisnika nije potrebna, a korisnik je obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka samo radi podataka koji su važni za plačanje, dostavu ili narudžbu.

5.3       Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti 

5.4              Pritiskom na „gumb“ prihvačanje uvjeta i obaveze plačanja korisnik potvrđuje

–          da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, da je je suglasan da narudžba podlježe obavezi plačanja, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na webshop usluge;

–          potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

–          da daje FCS Novak d.o.o. izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga dostave i naplate.

5.5       Korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop usluge vrši na način da korisnik kupuje proizvode  dostupne putem Webshop usluge (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., FCS Novak d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6       Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “VIDI KOŠARICU” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Pritiskom na gumb „kreni na plačanje“ korisnik bira između ponuđenih opcija plačanja i dostave. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se prijavili kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane FCS Novak d.o.o..

5.7       Ukoliko FCS Novak d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

  1. CIJENE PROIZVODA  PUTEM WEBSHOP USLUGE

6.1       Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost. FCS Novak d.o.o. može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a ,a cijene će biti vidljivo označene.

6.2       Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3       Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

6.4       Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda i ona se uračunava odvojeno.

NAČINI PLAĆANJA

 

Plaćanje internet bankarstvom

Po zaprimljenoj Narudžbi, na e-mail ćete dobiti Narudžbenicu s podacima za uplatu. Primatelj: FCS Novak d.o.o. Ludbreg, M.Krleže 49

IBAN:HR4823600001101739474. Nakon evidentirane uplate proizvod s računom se šalje na navedenu adresu kupca illi na e-mail.

Plačanje gotovinom (novčanice i kovanice) kod preuzimanja naručene robe ili usluge u našoj poslovnici na adresi Ludbreg, M. Krleže 49

Putem virmana ili opće uplatnice Primatelj: FCS Novak d.o.o. Ludbreg, M.Krleže 49 IBAN:HR4823600001101739474. Nakon evidentirane uplate proizvod s računom se šalje na navedenu adresu kupca illi na e-mail.

Sve cijene proizvoda na web stranici izražene su u kunama(kn) sa uračunatim PDV-om 25 %. U slučaju krive uplate iznosa, tvrtka FCS Novak d.o.o. će osigurati povrat više uplaćenog novca na račun platitelja.

Za plačanje putem pouzeća obavezno je da nas kontaktirate na broj telefona 042819508 ili putem elektroničke pošte: fotonovak5@gmail.com

 

 

  1.        DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1       Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske,a uz obavezan upit preko elektronske pošte iz kontakt podataka i u  EU, SAD-a  i svih ostalih zemalja.

Neki od proizvoda neće moći biti dostavljeni u sve zemlje , ovisno o zakonima tih zemalja, o čemu će kupac biti obaviješten prilikom kreiranja narudžbe.

7.2       Nakon što FCS Novak d.o.o. evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 48 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

 

–          od 5 do 10 radnih dana za područje Grada Zagreba,

–          od 5 do 10 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,

–          od 5 do 12 radnih dana za područje otoka.

7.3       Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, FCS Novak d.o.o. nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

7.4       Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:

–          bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili

–          proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

7.5       Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko  korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, 

te javiti putem mail-a ili telefonski FCS Novak d.o.o. putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, FCS Novak d.o.o. se obvezuje u roku od idućih 14 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na lageru, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu korisnika.

7.6       Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, FCS Novak d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

 

 

  1. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA i REKLAMACIJE PUTEM    WEBSHOP USLUGE

8.1     Korisnik ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. FCS Novak d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu  korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

8.2     Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda ako dođe do oštećenja na proizvodu. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: fotonovak5@gmail.com ili na adresu FCS Novak d.o.o.M. Krleže 49, 42230 Ludbreg ili putem telefona 042 819 508. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,). Postojanje skrivenih nedostataka na proizvodu se može utvrđivati putem sudskog vještaka. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima potrošaći mogu reklamirati proizvod 2 godine od kupnje.

 8.3     Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

8.4     Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.

8.5     Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

8.6.    Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada FCS Novak d.o.o. nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

8.7     Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, FCS Novak d.o.o.  će postupiti kako je navedeno u točci  9.1  s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi FCS Novak d.o.o..

8.8    Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak FCS Novak d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

8.9     Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. FCS Novak d.o.o.  je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje 

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

 

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

 

 

 

 

Upute za jednostrani raskid ugovora

 

RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom Ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili drugu adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi OVDJE. Popunjen obrazac možete poslati na našu elektroničku adresu: fotonovak5@gmail.com Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

 Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam poslali robu nazad.

POVRAT ROBE

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

 

TROŠKOVI POVRATA ROBE

Troškove povrata robe morate snositi sami i u slučaju da iskoristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora i u slučaju da roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode na uobičajen način. 

Ukoliko Vam zbog neplaniranih okolnosti naručeni proizvod ne možemo isporučiti u navedenom vremenu, kontaktirati ćemo Vas koristeći kontakt podatke koje ste naveli pri naručivanju.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio,a nije ispunio obrazac o raskidu ugovora, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

 

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  1. OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

9.1     FCS Novak d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati korisniku i trećima:

–          u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom FCS Novak d.o.o..

9.2     FCS Novak d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

9.3     Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

 

  1. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

10.1     FCS Novak d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnik je dužnan prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

10.2     Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

10.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Varaždinu.

 

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od dana kada zaprimi prigovor ili primjedbu. 

Adresa za pismeni prigovor: 

FCS Novak d.o.o.

Krleže 49

42230 Ludbreg

e-mail za prigovor: fotonovak5@gmail.com

 

 

 

 

SHOPPING CART

close